AEG CAFAMOSA CF 80 BEDIENUNGSANLEITUNG PDF

On this page you can get: Coffee maker AEG-ELECTROLUX CF 80 manual – is available for free download. All information such as file size, preview picture. CaFamosa Kaffee-Espresso-Vollautomat Fully Automatic Espresso-Maker of your AEG Water coffee machine guarantee you G Height Adjustable Outlet .. 22 72 58 00 AEG-Serviceline: 0 18 05 – 30 60 80 Poland, Warszawa, Are you looking for the the instruction manual of the AEG-Electrolux Cafamosa CF ? View the user manual of this product directly and completely free.

Author: Kigalkree Vudojinn
Country: Bulgaria
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 18 January 2007
Pages: 270
PDF File Size: 8.24 Mb
ePub File Size: 4.5 Mb
ISBN: 201-8-99381-470-2
Downloads: 32500
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dusar

Main page Brands Categories Search.

On this page you can get: All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below. After downloading the file, bedienungsanleiitung it in safe place for example in “My documents” or “Desktop” folder. Pdf file can be able to view any time also in “offline state” without internet connection.

We hope, that this document of instructions for use will help you. PDF Click to preview. If this file was helpful.

Geachte klant Gelieve deze gebruiksaanwijzing nauwgezet door te nemen. Neem vooral de veiligheidsvoorschriften in acht! Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik en geef ze eventueel door aan een volgende eigenaar van het toestel.

De vorm en de functies van uw volautomatisch AEG-toestel garanderen u een eenvoudige bediening en een uitstekende, individuele smaak eenvoudig onderhoud.

De uitstekende, individuele smaak wordt bereikt door het voorkooksysteem: Voor het eigenlijke zetten van de koffie wordt de gemalen koffie vochtig gemaakt om het volledige aroma vrij te maken, de individueel instelbare hoeveelheid water per kopje voor een kleine espresso of een grote schuimende koffie, de op de branding van de bonen instelbare maalgraad, de keuzemogelijkheid tussen een normaal en een sterk kopje koffie en niet het minst door het gegarandeerde crema, het schuimlaagje dat de espressokoffie voor de kenner zo uniek maakt.

De contacttijd van het bedienungsanelitung met de gemalen koffie is bij espressokoffie korter dan bij de traditionele filterkoffie. Hierdoor komen minder bitterstoffen uit de koffie vrij, wat de espressokoffie veel beter verteerbaar maakt! Brandt als het toestel ingeschakeld is B Hoofdschakelaar: Voor de eerste ingebruikneming 1. Snoervak afbeelding 3 1. Automatische uitschakeling instellen 2. Voor het zetten van de koffie 2.

Waterreservoir vullen afbeelding 4 2. Bonenreservoir vullen afbeelding 5 2. Maalgraad bedienungssanleitung afbeelding 6 2. Toestel inschakelen afbeelding 7 2.

AEG-Electrolux CaFamosa Operating Instructions Manual

Toestel “Spoelen” afbeelding 8 3. Een kopje normale koffie van bonen afbeelding 10 3. Twee kopjes normale koffie van bonen afbeelding 12 3. Een of twee kopjes koffie van gemalen koffie afbeelding 13, 14 4. Melk opschuimen voor cappuccino afbeelding 15, 16 5. Warmwaterfunctie afbeelding 16 6.

  ASTM A860 WPHY 60 PDF

Waterreservoir, afdruipbakje en koffiedikreservoir legen afbeelding 17, 18 8. Reiniging van buiten afbeelding 19, 20 8. Indicatielampje “Reinigen” brandt afbeelding 21 bedienungxanleitung.

Indicatielampje “Ontkalken” brandt afbeelding 22, 23 Wat te doen als Voor het milieu Houd kinderen uit de buurt! Verwijder vreemde elementen uit de koffiebonen. Anders kunt u geen aanspraak maken op garantie. Het toestel niet openen of repareren.

Bedienungsanlfitung uitgevoerde reparaties kunnen de gebruiker in gevaar brengen. Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. In geen geval het toestel met de post versturen. Er bestaat gevaar voor transportschade waarvoor we niet aansprakelijk gesteld kunnen worden! Wordt het toestel verkeerd gebruikt of bediend, beeienungsanleitung kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden cafamoza eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Ook kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat omdat het reinigings- of ontkalkingsprogramma niet onmiddellijk werd uitgevoerd na het branden van het betreffende indicatielampje afbeelding 2 en als de bijbehorende voorschriften in deze gebruiksaanwijzing niet in acht genomen werden.

Toestel opstellen Kies een passende, horizontale, stabiele, onverwarmde en droge ondergrond.

AEG-Electrolux Cafamosa CF 250 manual

Zorg voor een goede luchtcirculatie. Als het toestel vanuit de koude in een warme ruimte wordt opgesteld, dan moet u ca. Snoervak afbeelding 3 Uw toestel beschikt aan de achterkant over een snoervak. Als het snoer te lang is, kunt u een deel in het snoervak schuiven. Waterhardheid bedienuntsanleitung Uw toestel kan aan de hardheid van het gebruikte water aangepast worden.

Het instellen van de juiste waterhardheid is nodig om de automatische verkalkingsindicatie perfect te laten functioneren zie ook punt 9. Volg de instructies op de verpakking van de teststaafjes. Vraag uw watermaatschappij naar de hardheid! Deze instelling kunt u als volgt wijzigen: Het indicatielampje “Ontkalken” knippert. Als u nog eens op de toets “1 kopje” drukt, dan wordt de waterhardheid telkens een stand verhoogd, nl.

Alle controlelampjes gaan uit. Wordt er langer bedienungsanleitng 30 sec. De automatische ontkalkingsindicatie is uitgeschakeld. De waterhardheid moet voor het eerste gebruik cafamsoa als u een andere waterkwaliteit gebruikt, ingesteld worden. De verschillende tijdstanden worden als volgt weergegeven: Het indicatielampje “Spoelen” knippert, daarnaast branden de volgende indicatielampjes bij stand 2 uitschakelen na 2 uur: Enkel met koud, helder water vullen en niet boven de markering MAX gaan.

Daarna het waterreservoir opnieuw in het toestel plaatsen en naar onderen drukken tot het vastklikt, zodat het ventiel aan de onderkant geopend wordt. Om altijd een aromatisch kopje koffie te krijgen: Automatische uitschakeling instellen Wordt aegg toestel langere tijd niet gebruikt, dan schakelt het toestel om veiligheidsredenen en om energie te sparen uit.

  B4UTXTHER FREE PDF

Het toestel beschikt over 3 tijdstanden, waarna het automatisch uitschakelt. Bij levering is de middelste stand 2 uitschakeling na 2 uur ingesteld. Het indicatielampje “Spoelen” knippert. Daarna met vers water naspoelen. Enkel bij de eerste ingebruikneming: Als teken dat het systeem gevuld moet worden, knipperen de groene indicatielampjes “1 kopje sterk”, “1 kopje normaal”, “Poeder “Spoelen” afbeelding 7.

Er komt warm water uit het stoompijpje. Het uitstromen van warm bedienungsanleitujg stopt automatisch.

De draaiknop opnieuw naar rechts op “0” zetten. Deze handeling herhalen tot de groene, knipperende indicatielampjes uitgaan. Deze handeling is nodig om het systeem met water cafaomsa vullen. Zorg ervoor dat er geen vreemde elementen in het bonenreservoir terecht komen.

AEG-ELECTROLUX CAFAMOSA OPERATING INSTRUCTIONS MANUAL Pdf Download.

Sluit het deksel opnieuw. U kunt zowel espresso- alsook filterkoffiebonen gebruiken! Probeer verschillende soorten bonen uit, op die manier zult u uw lievelingssmaak ontdekken!

Het toestel is klaar om koffie te zetten. Door het spoelen wordt restwater uit het systeem verwijderd, zodat de volgende koffie met vers water gezet wordt. Maalgraad instellen afbeelding 6 Om de bonen het volle aroma te laten vrijgeven, kunt u naargelang de branding van de bonen de maalgraad instellen.

De maalgraadinstelling vindt u rechts achteraan in het bonenreservoir. De maalgraad mag enkel versteld worden als het maalmechanisme in werking is. Uitgaande van de middelste instelling bij levering, draait u de knop donkerder bonen naar rechts grovere maalgraadvoor lichtere bonen naar links fijnere maalgraad. Probeer verschillende maalgraden uit om uw smaak te ontdekken! Koffie zetten Hoewel u met uw volautomatisch toestel espressokoffie zet, wordt hierna gewoon over koffie gesproken.

Het volgende proces verloopt na het indrukken van de toetsen “1 kopje” of “2 kopjes” volleding automatisch: Malen, portioneren, persen, voorkoken, zetten en uitwerpen van de verbruikte gemalen koffie. Door de openingen van het afzetvlak van de kopjes komt damp. Hierdoor worden de kopjes opgewarmd! Zet een leeg kopje centraal onder de uitloopopening. Zo krijgt u een kopje sterke koffie. U krijgt nu een kopje extra sterke koffie.